Spring naar inhoud

Weesp Begroot 2021: de uitslag

Bewoners weten wat het beste is voor hun buurt. Daarom zijn hebben we dit najaar voor de tweede keer Weesp Begroot georganiseerd. Hiermee kunnen bewoners bepalen waar € 30.000 aan besteed wordt. Per plan is maximaal € 10.000 beschikbaar. De afgelopen maanden hebben veel mensen zich ingezet voor dit project en inmiddels is bekend waar het budget aan besteed wordt. In deze brief vindt u nadere informatie hierover.

 

Hoe zag het proces eruit?

Van 31 augustus tot 28 september zijn 26 plannen ingediend. Daarvan haalden 21 plannen de drempel van minimaal 30 likes. Deze plannen zijn daarna op haalbaarheid getoetst. 8 plannen zijn als haalbaar beoordeeld.

Van 15 november tot 17 december konden alle bewoners van Weesp van 12 jaar en ouder kiezen welke plannen in 2022 uitgevoerd worden. Met een persoonlijke stemcode via de post konden mensen op de site weespbegroot.weesp.nl en telefonisch hun keuze opgeven.

 

Over de stemming

Op 17 december 2021 om 12.00 uur is de stemming gesloten voor Weesp Begroot. In totaal hebben 3140 bewoners gestemd. We zijn verheugd dat zo veel mensen de moeite hebben genomen om op hun favoriete plannen te stemmen. De stemming heeft geleid tot 4 plannen die worden uitgevoerd. De uitslag vindt u hieronder.

 

Hoe is de berekening precies gemaakt?

Er is € 30.000,- beschikbaar voor plannen in Weesp. Per plan is maximaal €10.000 beschikbaar.  De plannen die het vaakst zijn gekozen per door bewoners en die binnen het budget passen worden uitgevoerd. Hieronder ziet u de berekening en het aantal stemmen per plan. De plannen in het groen worden uitgevoerd.

Hoe verder?

Met de indieners van de plannen die binnen het budget passen wordt contact opgenomen over de uitvoering. Plannen kunnen uitgevoerd worden door de indieners zelf, door de gemeente of middels een samenwerking.

 

Vragen?

Heeft u vragen over Weesp Begroot? Neem dan contact op via weespbegroot@weesp.nl of 06-83637064 (WhatsApp (spraak)bericht mogelijk).

 

Dank!

De gemeente is verheugd dat zo veel bewoners betrokken waren bij Weesp Begroot. Dankzij de inzet van alle bewoners, betrokkenen en ambtenaren is het project succesvol verlopen. Dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan dit project.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren