Spring naar inhoud

Zo toetst de gemeente de plannen

Toetsingscriteria van de haalbaarheidstoets
 • Draagt uw plan bij aan het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt of het versterken van de verbinding tussen bewoners onderling?
 • Is uw plan bedoeld voor heel Weesp, of voor een buurt of specifieke locatie in Weesp, en/of voor bewoners uit Weesp?
 • Is uw inschatting van de kosten van uw plan niet hoger dan €30.000.-? Eventuele loonkosten in de begroting van een plan zijn gebaseerd op het in Weesp gehanteerde maatschappelijk tarief (=max €51 per uur).
 • Kan het plan voor het einde van het begrotingsjaar, dus vóór 31 december 2021, worden uitgevoerd?
 • Indien van toepassing: Gaat u het plan zelf beheren, of is er een plan voor beheer (de gemeente kan niet de beheerder zijn)?
 • Wordt het plan niet al door de gemeente uitgevoerd, of gaat dat binnenkort gebeuren?
 • Uw plan heeft geen uitgesproken religieus, politiek of commercieel karakter.
 • Ook moet uw plan aan bepaalde randvoorwaarden voldoen:
 • Heeft gemeente Weesp de bevoegdheid om uw plan uit te voeren, of kunnen wij die bevoegdheid krijgen?
 • Valt uw plan binnen de wettelijke regelgeving?
 • Heeft u toestemming van iemand anders nodig om het plan uit te voeren, en zo ja is die te verkrijgen?
 • Is er een vergunning nodig voor uw plan, en is die te verkrijgen?
 • Het realiseren van uw plan mag niet afhankelijk zijn van ander geld dat pas na de stemfase beschikbaar komt. 
 • Als de locatie die u voorstelt niet geschikt is, weet u dan een andere locatie?
 • Kunt u laten zien dat er genoeg draagvlak in de buurt is voor uw project, of valt dat te verwachten?

Mocht een plan met enige aanpassing wel haalbaar zijn, dan overlegt de plantoetser van gemeente Weesp met de indiener van het plan. Het plan kan worden aangepast maar niet zo dat het oorspronkelijke – en dus minstens 30x gelikete – plan onherkenbaar veranderd. Als het plan volgens ons niet haalbaar is, kan het niet doorgaan naar de volgende ronde. Daar krijgt u dan uiteraard bericht over.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
refresh

Cancel