Spring naar inhoud
Niet haalbaar

Stemmen

0
0
0
0
0
0
Aantal stemmen voor het plan: 182 van de 30.

Status

Dit plan is beoordeeld als niet haalbaar

Groene parkeervakken

Door: Elise Drost
14 september 2021
Weesp Begroot | 15 nov. 2021, 10:52

Dit plan is beoordeeld als niet haalbaar. De reden hiervoor is elke wijk in Weespersluis heeft een eigen karakter, en groene parkeervakken niet passen nu niet in de stedenbouwkundige inrichting van Lanenrijk. Wel in Waterijk, waar al rekening wordt gehouden met groene parkeervlakken, maar die uitvoering staat pas in 2023 gepland, waardoor uitvoering van dit plan - eventueel voor Waterijk - niet mogelijk is in 2023.

Parkeervakken inrichten met groen.
Verstening en veel regen zorgen dat straten overlopen. Door groen uitvoeren kan water beter in de bodem doordringen. Groene grassen dragen bij aan biodiversiteit.

Sinds juli 2020 woon ik met mijn gezin in Weesp, in Lanenrijk wat weer onderdeel is van de nieuwbouwwijk Weespersluis. Lanenrijk wordt gepresenteerd als een groene woonomgeving en daar horen wat mij betreft groene parkeervakken bij. De huidige parkeervakken (incl. laadpunten) bestaan uit klinkers. Klinkers (of andere materialen zoals beton of asfalt) zorgen ervoor dat regenwater niet goed kan weglopen en dus ook minder in de grond doordringt. Verharding houdt ook warmte vast in de zomer. Het vergroenen van de parkeervakken past ook goed bij de ‘Amsterdamse Groenvisie 2050’: Groen tenzij.

Ik wil voorstellen de openbare parkeervakken en vakken bij laadpunten te vervangen door groene parkeervakken: deze bestaan uit verharding met open ruimte. En in die ruimte kunnen grassen groeien. Onder de vakken moeten substraatlagen komen voor infiltratie en opslag waardoor het regenwater in de grond kan wegzakken.

Voordelen zijn minder wateroverlast en het aanvullen van grondwater. Door dit laatste gaan we bijvoorbeeld ook bodemdaling tegen. De groene grassen passen goed bij het groene karakter van de wijk (maar eigenlijk overal in Weesp) en zijn goed voor de biodiversiteit.

In 2019 zijn er langs de Overtoom in Amsterdam-West een aantal groene parkeervakken aangelegd, n.a.v. het vergelijkbare project ‘West Begroot’. Deze parkeervakken zijn daar een succes: ze blijven behouden in alle weersomstandigheden, makkelijk in onderhoud en goed op te parkeren. De totale evaluatie is gemaakt door Ralph Stuyver (behalve dat ik hem heb gevraagd om meer informatie en het gebruik van zijn foto heb ik geen link met hem) van ‘bureau binnentuinen’ en is hier te vinden: bit.ly/groeneparkeervakken

Uit deze evaluatie ook onderstaande informatie over de kosten: “De totale kosten lijken een fractie hoger t.o.v. reguliere klinkertjes. Het zou beter zijn een totale maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) te maken voor de totale levensduur.”


Argumenten

Argumenten voor

Thomas Bosman | 14 september 2021 11:53

Meer groen en betere afwatering voor een vrijwel gelijk bedrag: wie wil dat nu niet!

Reageren


theo van tubergen | 29 september 2021 18:07

Betere afwatering en ietsje meer groen

Reageren


Argumenten tegen

S Brukx | 28 september 2021 10:48

Toegankelijkheid voor mensen met rolstoel en rollator moet wel geborgd blijven. Dus een vlakke grond waar je uitstapt en aan de achterzijde (ivm rolstoelbusjes e.d.)

Reageren


Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
refresh

Cancel