Spring naar inhoud

Weesp Begroot 2021

Weesp begroot 2021 gaat van start!

Gemeente Weesp vindt het belangrijk dat bewoners meedenken en meebeslissen over hun eigen buurt. Want u weet wat er nodig is in uw directe woon- en leefomgeving.

Met Weesp Begroot kunnen plannen ingediend worden die bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt of plannen die de verbinding tussen Weespers onderling versterken.

De plannen kunnen betrekking hebben op een buurt, of voor heel Weesp.

Er is in totaal € 30.000,- beschikbaar, per plan is er een limiet van € 10.000,-

 

De meest populaire plannen worden uitgevoerd

De plannen die de meeste stemmen van de bewoners van Weesp krijgen, én die binnen het budget van €30.000 passen, worden uitgevoerd. Direct na de stemuitslag op 23 december wordt bekend gemaakt welke plannen uitgevoerd worden met daarbij een uitleg hoe deze uitslag tot stand is gekomen.

Bekijk de ingediende plannen!

Spelregels

  • Iedereen kan een plan indien, zolang dit plan maar ten goede komt aan de inwoners en/of ondernemers van Weesp
  • De plannen moeten bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving in Weesp, of bijdragen aan het verbeteren van de Weesper samenleving
  • Een plan mag maximaal €10.000,- kosten. Maak daarom een lijstje met kosten die nodig zijn voor het uitvoeren van Uw plan
  • Het plan dat U indient kunt U zelf uitvoeren, maar u mag ook een plan indienen dat door de geemente Weesp of een organisatie wordt uitgevoerd.
  • Een plan moet minimaal 30 likes hebben om door te gaan naar de volgende ronde. In deze ronde toetsen beleidsambtenaren de haalbaarheid van het plan.
  • Het plan moet op de korte termijn uitgevoerd kunnen worden (uiterlijk in 2022)
  • Het plan mag geen structureel, langjarig karakter hebben.

Contact

Hebt u verder nog vragen? Bekijk eerst of u het antwoord kunt vinden bij de veelgestelde vragen. Als u geen antwoord vindt op uw vraag, mail deze dan naar weespbegroot@weesp.nl of bel 06 83637064.

Tijdlijn

31 augustus t/m 28 september 2021

Plannen insturen

31 augustus t/m 5 oktober 2021 12:00u

Plannen liken en argumenten plaatsen bij plannen

6 oktober t/m 14 november 2021

Haalbaarheidstoets ingestuurde plannen

15 november t/m 17 december 2021

Bewoners stemmen op hun favoriete plannen om €30.000 te verdelen

23 december 2021

Winnende plannen worden bekend gemaakt!

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
refresh

Cancel